English

Croeso i Feithrinfeydd Dydd,
Clwb Ar ôl yr Ysgol a Chlwb Gwyliau Wyngarth


Datblygodd Meithrinfa Ddydd Wyngarth oherwydd, fel mam i bedwar o blant bach, sy’n gweithio’n llawn amser, gyda thros bymtheg mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd, roedd gennyf syniadau clir ynglŷn â’r math o ddarpariaeth Meithrinfa yr oeddwn yn dymuno ei chael ar gyfer fy mhlant fy hun. Ar ôl methu â chanfod meithrinfa a allai ddiwallu’r gofynion hyn, penderfynais agor Wyngarth.

Nod cychwynnol Wyngarth oedd darparu amgylchedd diogel a gofalgar sy’n darparu cyfleoedd a phrofiadau dysgu i blant. Hyrwyddo hapusrwydd a brwdfrydedd i ddysgu. Gwerthfawrogi a pharchu pob unigolyn am eu rhinweddau, gwahaniaethau a chyflawniadau unigol. Darparu mynediad at staff hyfforddedig, er mwyn trafod cynnydd eu plentyn a datrys problemau gan ddefnyddio ymagwedd ddisgybledig mewn dull cadarnhaol a gofalgar. • Mae angen addysgu ein plant i Dream Gyda Eu Llygaid Agored

  - Harry Edwards

 • Er ein bod yn ceisio addysgu ein plant am fywyd, ein plant ein dysgu sut beth yw bywyd yn ymwneud

  - Angela Schwindt

 • Nad oes unrhyw Saith Rhyfeddod Of The World Yn Y lygaid plentyn. Mae saith Miliwn.

  - Walt Streightiff

 • Gall plentyn ofyn cwestiynau na all dyn doeth yn ateb.

  - Author unknown